Archive for the Amatőrcsillagászat Category

Hajnali sziklák

Posted in Amatőrcsillagászat, Észlelési ajánló on november 25, 2017 by Holdfény-árnyék

“Aranyló késsel vágja szét az éjjelt,
Úgy űzi el a megnyúlt árnyakat.”
Charlie : Hajnali szél

 

Kissé megkésve kerül a blogra a 2017.09.29-i észlelési este egyik utolsóként lerajzolt célpontja, a Montes Carpatus. Az észlelés rajza egyben egy számomra új grafikai szoftver   tesztjeként is értelmezhető.

 

 

“Folytatván a 2016-ban elkezdett Montes Carpatus rajzolásos észlelés sorozatomat, ezúttal ismét a K-i részét örökítem meg e csodás hegységnek. Most azonban több, eddig nem észlelt hegy is kibontakozóban van. Ezek többnyire ék alakú szilánkok formájában jelennek meg. Egyikük, a DNy felé irányuló része mindnél hosszabb. É felé a Montes Carpatus által határolva a Mare Imbrium síksága köszön be, rajta két kráterrel, a kb 8.2km átmérőjű Draper, és Draper-C -vel (7.8km), illetve a belőlük kiinduló kis gerinccel. K felé ismerős dombok, a korábban már rajzolt, V-alakú tömbjei.
Távcső mellett készített grafitrajz vázlata alapján, Krita 3.3.2. grafikai programmal rajzolt verziója. Feliratozás: GIMP 2.6.11.”

 

 

A Mare Imbrium déli széle a 400km kiterjedésű Montes Carpatus

 

 


Magassági viszonyok a Montes Carpatus térségében – Map of the Moon Nearside. Maurice Collins 2011

 

Kapcsolódó:

https://holdfenyarnyek.wordpress.com/2017/10/13/parti-setanyon/

https://krita.org/en/

 

 

 

Reklámok

Parti sétányon

Posted in Amatőrcsillagászat on október 13, 2017 by Holdfény-árnyék

Szeptember 29, péntek kora este…látva a tiszta eget, melyet csak igen jellegtelen fellegek szántottak, igen hamar megfogant egy újabb Hold észlelésnek lehetősége, mert bizony ott virított égi kísérőnk kevéssel első negyed után a D-i horizont felett…

 

Egy alkony előtti terep bejárás, kis hangulati levegő szippantásával egybekötve és látva égi kísérőnk nyugodt araszolását az égen, nem váratott soká magára a felszerelés felállítása teraszon, hogy újra holdi mezőkön barangolhassak. Ezen alkalommal két-három konkrét célpont volt csak; a Lambert és Lambert-R jelű fantom kráter, illetve a Lilius, melyet néhány hónappal ezelőtt ajánlott észlelésre Cseh Viktor. Lássuk hát az észleléseket ismét!

 

2017.09.29.i fázis szimuláció a VMA atlasz segítségével, és a célterületeim.

 

Mare Imbrium, Lambert kráter! Különleges területe ez a Holdnak, bár ez sok száz másik képződményre is mondhatnánk… érdekes romkráter, jobban mondva egy bazalttal totálisan elöntött kráter található itt, mely a közeli terminátor ellenére is alig látszott…

 

Lambert, Lambert-R kráterek könnyedén azonosítható pozíciójukban a Mare Imbrium területén. /VMA atlasz/

 

A rajzos észlelésem:

“Holdunk jellegzetes formakincseiből szemezgettem a 30km-es átmérőjű Lambert kráter környezetében ezen a kellemes estén. Van itt minden holdi jó; fiatalos kráter, lávagerinc, magányos hegycsúcs, és egy fantasztikus fantom kráter is! Megfigyelésem idején éppen itt húzódott a terminátor. A Lambert éles peremű kráter a Mare Imbriumban, K-i külső falán finoman felsejlő teraszos, enyhén sugaras törmelék látható. Tőle É-felé V alakban igen látványos lávaredők; a Ny-i a korábban általam már rajzolt Dorsum Zirkel – szerencsés a megvilágítás, ezt a részét akkor nem láttam – míg átellenes oldalán a Dorsa Stille-hez tartozó kezdeti kardszerű vonulat, és itt található a Lambert gamma jelű kis csúcs, igen szép árnyékkal. A fő attrakció a kb 40 km átmérőjű Lambert-R, mely egy egykori, a bazalt ár áldozatául esett kráter. Bár súrló a Napnak fénye, így is alig látszik… Az hogy létezett egykoron, már csak néhány jellegtelen, de súrló fényben éppen csak látszó lávagerinc árulja el. Egyetlen markáns részlete a Lambert kráter és ezen R jelű lapály közt található markánsabb emelkedő, mely árnyékot vet. D felé tompa, és lankás hosszú emelkedő, melynek végén, a 20km átmérőjű Pytheas kráter látszik. Szép, ahogy ezt az emelkedőt megszakítja a Lambert-R.”

A Lambert kráter közvetlen környezete az LROC WAC mozaik részletén. A Lambert-R fantomkrátert itt két félkör alakú gerinc mutatja…ennyi maradt az utókor számára belőle.

 

 

“….átellenes oldalán a Dorsa Stille-hez tartozó kezdeti kardszerű vonulat….” LROC WAC Global Mosaic

 

 

A Pytheas kráter az LRO felvételén

 

 

Árnyákok változása a Lambert kráternél

 

 

Ezen objektumok észlelése után, kissé K-i irányba indultam tovább, jelesül a Timocharis kráterhez szintén a Mare Imbriumban.

 

 

“Éles peremű, kb 60%-ban árnyékolt 34 km átmérőjű klasszikus kráter a Mare Imbriumban. Belső árnyéka egyenletes, Napsütötte Ny-i belső falán teraszokat látni, legfelső pereme igen fehér és a külső sáncfal minimális árnyéka a bazalton a talaj egyenetlenségét érzékelteti valamelyest. A belső kráterfal É-i részén kiugró jól látható fekete árnyék látszik a szemközti fal folytatásaként. A K-i külső fal részletektől mentes. A kráter közelében, ÉK-i irányban egy kis gödörkráter is látszik, a Timocharis-B.”

 

 

Timocharis kráter, érdekes fiatalos becsapódás ez, központi csúcsát telibe találta egy másik kráter. /LROC WAC/

 

 

A Timocharis krátertől K-felé található terület. A kép jobb alső részén a Timocharis kráter sugaras törmelékmezeje látszik, és egy sor izgalmas részlet. (pl Beer, Feuilleé és névtelen catena) Fotó: Apollo 15 metric camera

 

 

Bullialdus, Mare Nubium… nagy ugrás egy kis észlelőnek…

 

Bullialdus kráter, a VMA atlasz rajzolt térképén

 

 

“Közismert hármas a Mare Nubium területén, Bullialdus és Bullialdus A-B. Észlelésem idején nem a megszokott látvány fogad; éppen csak hogy felkelt onnan nézve a Nap, így kizárólag a K-i falak adják meg magukat; még várni kéne a teljesebb élményhez. Azonban a látvány így is fennkölt, és igen nehezen rajzolható. A 61km-es Bullialdus külső világított fala részletekkel teli, gyakorlatilag képtelenség itt és most pontos rajzban megörökíteni a látványt, csak próbálom… a sánc tetején két sötétebb ív látszik, kisebb szakadások kíséretében. A sánc D felé egy másik kráterrel, a 26km átmérőjű A jelűvel érintkezik. Ez a terület, az érintkezéses rész, észlelésem végén egy újabban kibukkanó fehéres sziklával is kiegészült. Az A és B kráterek egyformák szinte, csak mint fényes ív látszanak. A Mare terület mely körbeveszi a nagy Bullialdus-t, részletes, néhány magányos csúccsal övezve, és enyhe emelkedőkkel kísérve. ”

 

 

 

Bullialdus, és kísérői teljes egészében; az A és B kráterek az LROC WAC részletes felvételén

 

 

A Bullialdus kráter bal külső peremén  a két mélyedés mely a rajzomon is látható árnyékokért felelős. (LROC WAC)

 

 

 

Philipp Johann Fauth német térképész érdekes rajzolatú Holdatlaszában

 

 

Szenzációs felvételen, az Apollo 16 fotóján

 

 

 

Szögletes falak, különös központi csúcs; ez a Lilius…visszatalálni sem könnyű….

 

A déli krátervidék igazi káoszában a Lilius. VMA atlasz.

 

 

“Ezt a 61km átmérőjű krátert Cseh Viktor ajánlotta észlelésre. Bár szimultános akció végül nem lett sajnos, gondoltam azért csak jobban meglesem ezt a krátert. A déli kráter mező káoszának egy különleges tagja a hatszögű Lilius. Érdekessége alakján túl a központi csúcsa, (Lilius α) melyet a talaját félig elöntő bazalt megkímélt annyira, hogy valamennyit csak láthassuk belőle. Érdekesek a falai, melynek É-i szakaszát jól látható terasz metszi, hasonló részlet fedezhető fel a D-i részén is. Ny-i falán egy kicsi ovális kráter látszik, illetve az ÉNy-i belső teraszon is felsejlik egy kicsike kráter. DK felé a sekélyebb Lilius-A található szintén kicsi kráterrel falán. Nagyon nem volt könnyű ebben a régióban rajzolni! Minden papírra majd okulárba nézéskor újra kellett keresnem a célpontomat.”

 

 

Lilius kráter Hugh Percy Wilkins atlaszában

 

 

Lilius, és Lilius-A az LROC WAC Global részletes fotóján

 

 

A bejegyzés címe megtévesztő lehetett, ám most kiderül miért is lett Parti sétány a cím…

 

 

Fenn északon a Mare Frigoris partján… VMA atlasz

 

 

“Ellipszis alakú kráter a Plato krátertől É-i irányban, a Mare Frigoris É-i partján. Erre a kráterre már többször is felfigyeltem, azonban csak most vettem rá magam a rajzolására. Érdekes a falának futása, mely egy az egybe folytonos. Ez a hatás különösen a közeli terminátori fekvésekor feltűnő. A 38km-es krátert D felől a Mare Frigoris határolja, amolyan igazi parti -sétány- hatást adva neki, és melyből É-i irányba, háromszög alakú kis fennsík indul ki. Ny felé egyenes árnyat vet kráterünk, mely pici fehér sziklákig fut, ezek a B és D jelű kicsi kráterekhez tartozó kis tömbök. Említésre méltó még az a pici gerinc ami a Fontenelle kráterból indul ki, K, DK-i irányba. A tengerben benn egy ék hegy, a Fontenelle ε látszik.”

 

 

Fontenelle, a holdi parti sétány…. Wilkins atlaszában

 

Csodás HD panoráma a Fontenelle “sétányáról” (LROC WAC)

 

 

 

Kapcsolódó:

https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Johann_Heinrich_Fauth

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Percy_Wilkins

http://cmhas.wikispaces.com/History

https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo//frame/?AS15-M-1153

 

 

Marilyn hegye

Posted in Amatőrcsillagászat on szeptember 19, 2017 by Holdfény-árnyék

A 2017.szeptember.09/10-i észlelés sikere, az április-i keserédes Holdazásom folytatása. Igen, ugyanis ilyen rég nem Holdaztam, ami szégyen gyalázat valljuk be őszintén! Ezt a szeptemberi észlelést valójában édesapám igényelte, kis bemutatónak szánva, persze magam is akartam, de ennek a kiszemelt hétvégének sem adtam túl sok esélyt; a felhőzet lassan tétovázva, de biztosan kúszott keleti irányba el. Kb fél óra után alig hittem el……észlelhetünk! Igy felmentünk, és kb 22:30 magasságában már az új észlelő helyen, egy újonnan épített  tetőráépítéses közösségi teraszon folytattuk le az akciót a jó öreg, de igen jól bevált 80/900mm-es refraktorral. Konkrét észlelési célpontok ezúttal nem voltak, de mint mindig, most is sikerült azonnal kiszemelni képződményeket.

 

 

Lássuk az észleléseket, rajzokkal, szöveggel, életképekkel együtt!

 

 

A 2017.09.09-i fázis a célpontokkal (VMA atlasz)

 

 

 

Elsőként az Arnold kráter került a vázlatomba, mert annyira szépen, és feltűnően ott díszlett a helyi esti terminátoron hogy le kellett rajzolni:

 

“Rendkívüli légköri nyugodtság övezte ezt az estét, stabil 10-es seeing-el, amikor eleinte még cél nélkül nézelődtem Holdunkon; ekkor pillantottam meg a 95km átmérőjű Arnold krátert. Tudtam hogy le kell rajzoljam. Íves falmaradvány csak, annak minden szép jellegével; szakadozott falak, sík bazaltos talaj, nyitott falszakasz. A kráter talaja két mélyedést tartogat, egyikük a nyugatabbi jól kivehető, másikuk, a keletebbi finom, tompa mélyedés, távcsövemmel itt és most a láthatóság határán. Izgalmas, és tulajdonképp ami részlet miatt választottam az Arnold krátert, az a kelet falszakasz, melyen több egyenetlenséget is tökéletesen látok, ebből kettő szerintem kráterféle lehet. A kráterünk mögött egy egyenes fal látszik, Rükl atlaszában ez az Arnold-A jelű kráterhez tartozik. Keletebbre benn a sötétben egy izolált csúcs is látszik. Látványos a Ny-i fal által talajra vetődő árny ami egyenletes, legvégén tüskeszerű árnnyal. ”

 

 

Az első célpont, az Arnold kráter, hozzá hasonló bazaltos romkráterek társaságában fenn északon.

 

 

Arnold kráter (LROC WAC Global mosaic)

 

 

 

Mare Orientale, Montes Cordillera. Ebben a blogban már többször említem, nem véletlen. Ám ezen az estén nem volt konkrét célpont…ám:

 

“Bár az észlelésem idején a Mare Orientale nem a legkedvezőbb láthatósággal bír, mégis felfedezhetőek egyes részletek. Pl a 195km hosszan elnyúló-kanyargó Lacus Autumni, de az érdekesebb részlet a holdi horizonton ül meg; Ez egy igen markáns csúcs, mely a Montes Rook egyik kiemelkedő része. Megfigyelése alatt kiválóan látható volt. Ez a hegy a 91.37W   9.34S koordinátákon található emelkedő, amit nem volt könnyű azonosítani. D-i lejtője meredekebb, É-i lankásabb. D felé lankásabb, elnyúltabb fennsík követi.”

 

 


Az általam 09.09-én látott kiálló domb pozíciója az LTVT szofverben kimérve, a Mare Orientale belső gyűrűjén, a Montes Rook egy csúcsaként. Középen kis kék kereszttel jelölve.

 

 

Reiner Gamma, egy igazi különlegesség. Egy fehér albedó formáció. Ez az objektum típus, Holdunkon igen ritka! Az Oceanus Procellarum-on kívül felfedezhetőek még ehhez hasonló örvénylő fehér bazaltmezők a Goddard kráter területén a bazalton, illetőleg a túlsó oldalon a nagy Mare Ingenii bazaltjában is a Thomson kráterben.  Keletkezésük helyi mágneses anomáliákhoz köthető.

 

 

“Következő célpontom a különleges Reiner Gamma alakzat az Oceanus Procellarum területén, ami egy ú.n. albedó formáció. Ennek keletkezése helyi mágneses mezőnek köszönhető. Érdekes egy forma; hófehér papírsárkány jellegű alak, vagy olyan akár egy holdi szellem… farokkal, négyzet formájú kiterjedő fejrésszel. Ebben egy jól kivehető tojás alak, szürke ívvel övezve. Kifejezetten jól megfigyelhető, -hála a jó légköri feltételeknek- a külső négyszögű burkon, aminek külső pereme, időnként “bolyhosnak” tűnik ÉNy-i irányban. DNy felé két három pici magányosabb folt is jól látszik. A képződményünk különlegessége még, hogy semmiféle domborzati alakzat nem tartozik hozzá, az egész objektum sík. A helyi bazalt többi alakzatára most nem szántam kellő figyelmet, észlelésem kizárólag erre a képződményre korlátozódott. Kiterjedése 40x30km.”

 

A Reiner Gamma két nagyszerű felvételen; balra: LROC WAC. Jobbra Consolidated Lunar Atlas fotóin

 

 

 

 

Az este egyik legérdekesebb képződménye, a Mare Tranquillitatis medence egyik kis félszigetként benyúló “szárazulata”, egy hegyfok, a Secchi θ, melyet az űrhajós Jim Lovell (Apollo 8  &  Apollo 13) feleségéről, Marilyn Lovellről nevezett el.

 

Két tenger  közt a Mons Marilyn ék alakú tömbje.

 

 

 

Mons Marilyn; Ezen a térképen egyéb, a környezetében található “munkanév is felfedezhető”. Az űrhajósok az Apollo expedíció keretében azért jelölték ki ezeket az amúgy nem hivatalos elnevezéseket, hogy az Apollo 11 landolásához biztos támpontokat adjon. (Közben kiderült, Marilyn hegye mégis hivatalossá válhatott IAU döntés alapján idén!)

 

Marilyn Lovell, az asszony, akinek a Holdon hegy őrzi a nevét.

 

 

Lássuk én hogyan láttam Marilynnek hegyét!

 

 

“A Mare Tranquillitatis D-i partvidékén hosszúkás izolált hegyek sorakoznak a Nap lemenő fényében. Még éppen sikerül elkapnom a Secchi θ jelzésű hegyet, mely itt a leghosszabb mindegyik közül, és mely már igencsak benne jár a terminátorban. Érdekessége hogy James Lovell, az Apollo 8 és 13 parancsnoka, feleségéről nevezte el útjuk során; Mons Marilyn (39.87E  1.26N). Ettől a hegytől D felé már a partvidéknek nevezhető részen további csúcsok ék alakú árnyakkal; középen a legnagyobb árnnyal a Secchi α, illetve a Secchi β. A Mons Marilyn-tól É felé alacsony gerinc által övezett három igen kicsi háromszög alakban elhelyezkedő pontszerű hegyek. Beljebb a tengerben is látszik egy hegy, de ez alacsony lehet, ezt árnyéka árulja el. Szép, festői terület. Az azonosításokhoz a legnagyobb segítséget a NASA AIC 61D jelű térképe adta.”

 

A Mount Marilyn elnevezést az IAU 2017.07.26.án hivatalos elnevezésként elfogadta!

https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/15617

 

 

 

A Marilyn Mons tömbje az egyik Apollo misszió ablakán át.

 

 

A Mons Marilyn környezete, rajzomnak megfelelő tájolással. (LROC WAC)

 

 

 

Egy igen különleges kráter így a végére; a Gaudibert, melynek talaján törések, dombok vannak.

 

A Gaudibert kráter a Mare Nectaris partján. Észlelés során rájöttem hogy ezt a krátert még többször is látni kell.

 

 

 

“Igen szokatlan, 33km átmérőjű háromszögű romkráter a Mare Nectaris ÉÉK-i partvidékén. Rajzolása idején 90%-ban árnyékolt, azonban még így is dacol a sötéttel három magasabb domb a talaján. Nagyobb, pl LROC WAC szondás képeken egy egészen különleges talajszerkezetű krátert látni, melyben dombok halmai találhatóak. A Gaudibert mögött, K felé egy kisebb völgyet látni, melyet egy egyenes fal határol. Északra egy másik krátert is látni, aminek árnyékoltsága hasonló, de ívesebb, -kráteresebb- a fala, mely így különbséget tesz köztük, nem csak méretben.”

 

 

Gaudibert kráter és vulkanikus lerakódások. A kép azonos tájolású mint a rajzom. (Apollo 16 felvétele)

 

 

 

Gaudibert az LROC WAC felvételén

 

 

 

 

 

Casimir Marie Gaudibert francia amatőrcsillagász, szelenográfus által 1887-ben szerkesztett 15cm átmérőjű  Holdgömb.

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó:

http://www.gettyimages.com/license/602929965

http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?institution=ONB&vid=ONB&onCampus=false&lang=ger&docId=ONB_aleph_acc000844924

https://planetarymapping.wordpress.com/2016/01/28/gaudiberts-globe-de-la-lune/

https://www.csillagaszat.hu/hirek/a-holdi-papirsarkany-rejtelye/

 

Holdporos utakon 2007 – 2017

Posted in Amatőrcsillagászat on szeptember 16, 2017 by Holdfény-árnyék

Épp 10 éve hogy elkezdtem a komolyabb rajzos Hold észleléseket. Ideje összegeznem  hol, merre is jártam eddig égi kísérőnk felszínén. Az alábbi USGS térképen ezeket a helyeket jelöltem be.  (66MB!)

 

 

 

 

Kapcsolódó:

Hold észleléseim listaszerűen az MCSE észlelési feltöltőjén

Pasztell Hold

Posted in Amatőrcsillagászat on szeptember 13, 2017 by Holdfény-árnyék

Mint a blogon már korábban is egyértelművé válhatott; a rajzolás szívügyem (bármilyen eszközzel de rajz legyen)  főleg ha ez még a Holdhoz is köthető, az szinte majdnem mindenen túltesz. Ebben a bejegyzésben egyetlen rajzot szeretnék bemutatni, jelesül egy pasztell rajzot, melyet egy spanyol amatőrcsillagász hölgy, Leonor Ana Hernandez készített, s mely alkotás a 2017.02.05.i Aldebaran fedést örökíti meg:

 

Qué maravilla!

 

 

https://twitter.com/LeoAstronomada

https://www.astronomadas.com/

 

 

 

Óceánnak partján

Posted in Amatőrcsillagászat, Észlelési ajánló on szeptember 8, 2017 by Holdfény-árnyék

A Hold leghatalmasabb egybefüggő “vizének”, az Oceanus Procellarum – Viharok óceánjának 2,102,000 km² -nyi felülete, számtalan látnivalót kínál mindenfajta távcsővel rendelkező műkedvelő számára. Ritkább pillanatok idején, amikor a fázis, és libráció megfelelő, ennek a hatalmas óceánnak partjain túl is beláthatunk!
Ilyen remek alkalom adódott 2017.09.05-én este is, amikor a terminátor a Procellarum síkságának partvidékén túl húzódott, és láthatóvá váltak igen neves tudósok emlékét őrző becsapódásos szerkezetek is. A kiszemelt estén sajnos a fél ország borult volt, így én magam sem tudtam észlelni sajnos. Mások azonban sikerrel jártak, jelesül Csordás Péter, és Nagy Szabolcs! Fő észlelési terv a 181km átmérőjű Einstein kráter volt, melyet Szabolcs meg is hirdetett a facebook-on a macsnet csoport keretében. Albert Einsteint talán senkinek nem kell bemutatni, nem is térhetünk itt ki életművére, az általános relativitáselméltre…nem úgy a róla elnevezett káprázatos óriási kráterre!

 

Albert Einstein a legendás fizikus, elévülhetetlen eredményei munkásságaként egy 181km átmérőjű kráter is őrzi  emlékét

 

 

Az Oceanus Procellarum, a Hold szélén, egy keskeny “partvidékkel ” határolt része szinte mindig megfigyelhető, bár néha a libráció ebből is lecsippent egy keveset ahogy az alábbi képsor mutatja a Virtual Moon Atlasz alapján:

 

A partvidék keskeny világos sávja

 

 

 

 

A 2017.09.05.i Holdfázis és a fő célpont, az Einstein kráter (Virtual Moon Atlas v6)

 

 

Ezen a keskeny partvidéken számtalan ősi nagy kráter található, köztük a hatalmas Einstein is, mely igen ősi, lerombolt falaival valósággal a múltba simul. Talaján egy fiatalos harmad akkora kráterrel, az 50km-es Einstein-A-val.

Magassági adatok az Einstein közvetlen környezetében. (LROC WAC  radar)

 

 

 

A megfigyelési időre szimulált látvány a kráter fölötti térségek mentén. (LTVT)

 

 

 

 

Lássuk hát a két nagyszerű felvételt, ahogy az ősi kráter felfedte titkait a szerencsés szemlélődők számára!


Nagy Szabolcs remek felvétele 2017.09.06.  1:52UT  (SW 127/1500 Makszutovval fényképezve, vörös szűrőn át)

 

 

Csordás Péter kitűnő felvétele az Einstein-ről (C8 + Atik GP kamera)

 

 

 

Minden alkalommal elcsodálkozok mennyi részletet nem láttunk még saját szemmel -távcsövön át- a Hold peremi területei mentén…amikor csak tehetjük, fedezzük fel, utazzunk a holdi területek felett!

 

 

Kapcsolódó:

https://macsnet.hu/einstein-krater/

http://www.rieth.hu/Vilagom/10b_AltRelativitasElm.htm

https://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

https://holdfenyarnyek.wordpress.com/2011/12/14/a-hold-libracioja/

 

 

 

 

Hullámok hátán

Posted in Amatőrcsillagászat with tags , , , , , , , on április 14, 2017 by Holdfény-árnyék

A 2017.04.11.-i librációs helyzetet -a Lyot kráter észlelésére- már legalább 1-1.5 éve vártam.
Sosem szántam eddig kellő figyelmet erre az érdekes alakzatra ugyanis sajnos… és most kellően jó időpontra esett  is a dolog. Azonban ahogy közeledtünk a jeles eseményhez, -figyelve az időjárás alakulását- úgy szálltak el reményeim a kráter ideális megfigyelhetőségét illetően. Pedig több észlelő kollégának is felhívtam figyelmét erre hátha valaki szerencsés lesz.

Néhány nappal korábban, 2017.04.08-án, egy youtube stream keretében Nagy Szabolcs amatörcsillagász Jupiter oppozíciós videózásra törekedett, azt megelőzően a Hold volt célpontja. Akkor írtam rá messengeren, hogy próbáljon felvételt készíteni a Mare Australe területről, mert már befordulóban volt a Föld irányába,
-kérésemre- kiváló felvételt készített a Lyot – Mare Australe zónáról, ekkor már a “nagyvad” Lyot jól láthatóan felénk billent, ráadásul térképes azonosítás után az igen ritka trófea, a Jenner is kivehető volt képén, a Hamilton mögött, mint igen fényes csúcs a teljesen megvilágított térségen. (Klikk a képre)

 

 

2017.04.11.én kora este az időjárást, a felhőzetet figyelve csak reménykedhettem a leendő sikerben. Front átvonulása volt várható, mely meg is érkezett, ekkor már zsigerből éreztem hogy nem lesz tökély az ég, de mi mást tehettem volna? Észlelni kellett, mert ha nem tettem volna, bántam volna.

 

21h magasságában a felhősáv K-DK felé elhagyta látóteremet, így nyitva teret a Hold fényének

Egyébként annyira rosszak voltak az észlelési körülmények a légkört illetően (2-es seeingnél), hogy szemem mint egyfajta “bio-Registax”, a pillanatokból tudta a minimális információt összegezni, így alakítva ki a rajzos észlelési eredményt.

A másnapi belső levelezésem jól jellemzi az este hangulatát:
“itt heroikus küzdelemben mentek a dolgok, kb iszonyatos seeing-ek mellett, képzelheted…..
kivittem a 80-as refit de tök felesleges volt, aztán mivel 15 perc alatt egyetlen értékelhető pillanat nem fogadott a 6mm-s orthóban 150xes nagyításon, kivittem a 60 mm-est 75-125xös nagyítosokkal, azonos japcsi oklikkal, – gondolva hogy a kicsi átmérő kevésbé érzékeny a turbolenciákra…-. ebben kicsivel jobb volt a kép, így ezzel kezdtem inkább bele a rajzolásos észlelésbe. elkeserítő turbolenciákkal kellett viaskodni, várnom is kellett legalább 21UT-ig szóval…a rajzos észlelés közben át”másztam” a Jupiterre, de bár ne tettem volna mert emez úgy nézett ki mint egy 8-as, két szellemképpel megáldott Jupiter…még a holdak se látszottak jól..ha jobban belegondolok ennyire rossz egem még sosem volt….de csak sikerült a Lyot. “

A Virtual Moon Atlas terminátori szimulációja az adott estére:

 

 

Lássuk akkor hát az észleléseket a szövegekkel rajzokkal együtt:

“Igen nagy, mintegy 140-150km átmérőjű, bazalttal elárasztott talajú kráter a Mare Australe területén. Gyakorlatilag ennek a librációs, ősrégi tengernek a legmarkánsabb képződménye a Lyot kráter maga. Észlelésem idején sajnos rémes légköri állapotok uralkodtak, ennek ellenére ha pillanatokra is, de felfedte titkait a kis refraktorban a matuzsálem kráter, melyben a kis átmérő miatt, nyugodtabb pillanatokban reménykedtem. A még éppen megvilágított belső sáncán látszólag semmi részlet nem látszik, míg a légtömeg nagy kegyesen fel nem tárja hogy a fal tövében, sötétebb terület húzódik, egy helyütt mintha finoman meg is szakadna a túlsó fal. ÉK felé a fal szélesebben látszik, míg D felé határozottan keskenyedő jellegű. A kráterünk külső, ÉNy-i falán kívül van egy markáns, jóval fiatalabb kráter is, a 38km-es Lyot-A. Bár fiatalabbnak látszik, LRO felvételeken ez is bazalttal van feltöltődve.
Idő közben rémes légköri rohamok futnak át Holdunk felszíne előtt, ekkor már komolyan fontolgatom az azonnali elpakolást, de mivel már régen Holdaztam… nem tehettem, ráadásul a jószerencse, ha csak pillanatokra is de megszán, és feltárja kis japán objektívem számára a fal közvetlen tövében fekvő kráter, vagy valami gerinc gyanús képződménynek árnyékát, mely a bazaltos talaj ívét híven követi. Utólag fotótérképeken ellenőrizve az tűnik ki, hogy ezt az árnyhatást a Lyot talajának egy fantomkrátere okozta, amin megsüppedt a talaj. A Lyot előterében NY-felé síkabb vidék, amin egy cápafog jellegű fal látszik, a 63Km-es Lyot-H kráter. A Lyot D-i irányban egy sötét sávval érintkezik, a Lyot-L az, melynél be is határolom rajzomat. A Lyot talajára egyenletes árnyékot vet az innenső fala, csak kissé szélesedik ki Az A jelű kráter mögött.
Colong: 94.494
Megjegyzés: Az észlelés tulajdonképp lehetetlen körülményeit jól szemlélteti hogy felváltva cserélgettem a 10mm-es Plössl-t és a 6mm-es orthómat, 75 és 125xös nagyítások közt ingázva…. annyira rosszak voltak a légköri állapotok.”

 

A Lyot által uralt vidék, a Mare Australe “mocsarában”. (VMA 6.1)

A Mare Australe környezete az Apollo-15 felvételén

Lyot panoráma (Kaguya – JAXA/NHK)

A 2017.04.11-i szimuláció az LTVT programban a Lyot térségről. Jól látható mi okozta az árnyhatást a megvilágított fal közvetlen közelében. Ezek a részletek távcsövemben a láthatóság határán mozogtak.

A képtelen légtömeg alatt, egy másik célpontot is optikavégre kerítettem:

“Különös, szinte a Lyot kráterrel azonos méretű, első látásra -már amit a légköri káosz enged- azonosítatlan árnyék…mi lehet ez? Ugyan előterében a másik célpontommal a 63km-es Gill kráterrel, mely ebben a légköri helyzetben nem annyira kirívó képződmény képét festi. Szilvamag alakkal, kb harmada árnyékkal telve, megvilágított sánca keskeny és jellegtelen. Nem úgy a mögötte fekvő mélyebb rész, melyről látszik hogy valami ősi kráterféle vagy valami árok lehet. Tulajdonképpen ez ami még rajzolására sarkallt az est folyamán….a mérete és hogy mi lehet! Benne vagy mögötte kissé kusza falmaradvány fonala, ami még ebben a képtelen helyzetben is üdítőleg hat. K-ÉK felé a kráteren kívül kisebb sekélyes sávok – kráterek foltjait látom.

Megjegyzés: Utólag a Rükl Mondatlas librációs térképein kiderült a kérdéses objektum léte, mely egy jelöletlen romkráter a 85.15E 63.93S koordináták mentén.”

 

 

 A Gill mögötti , Gill-Petrov-Wexler által közrefogott rejtelmes romkráter. (LROC, VMA 6.1)

Az észlelés érzése, a felfedezés öröme ami hajtja az amatőrcsillagászt…. ki az éjszakába….szerintem a világ legnagyszerűbb tevékenysége ez….az ÉG mindenkié, fedezzük fel!

Kapcsolodó:

Nagy Szabolcs – Mare Australe felvétele 2017.04.11. Wimbledon

 

%d blogger ezt kedveli: